داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

جوک های چارلی چاپلین

روزی چارلی چاپلین جوکی را برای تماشگران تعریف کرد. 

همه خندیدند ،سپس برای بار دوم ان جوک را تعریف کرد ،این بار فقط تعدادی خندیدند 

 

وقتی برای بار سوم آن جوک را تعریف کرد ،هیچکس نخندید .

 

سپس چارلی چاپلین جملات زیبایی گفت؛

اگر یک جوک نمی تواند چند بار تو را بخنداند ،چرا یک غم باید چند بار تو را بگریاند.

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها