داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت ملانصر الدین و تلافی لت خوردن

دختر ملا گریه کنان نزد او آمده گفت: شوهرم مرا مفصل لت کرد. ملا هم چوبی برداشته او را چوبکاری کرد و گفت: برو به شوهرت بگو اگر دختر مرا لت و کوب کردی من به تلافی آن زنت را خوب به لت کردم.

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها