داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت مرد عرب و زبان زن او

عربی را از حال زنش پرسیدند گفت زنده است و تازنده است همچنان مار گزنده است.

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها