داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت بسیار زیبای بهلول و طبیب دربار

آورده اند که هارون الرشید طبیب مخصوصی جهت دربار خود از یونان خواست . چون آن طبیب وارد

 

بغداد شد هارون الرشید با جلال خاصی آن طبیب را وارد دربار نمود و بسیار با او احترام نمود . تا چند

 

روز ارکان دولت و اکابر شهر بغداد به دیدن آن طبیب می رفتند تا اینکه 

روز سوم بهلول هم به اتفاق

 

چند تن به دیدن آن طبیب رفت و در ضمن تعارفات و صحبت هاي معمولی ناگهان بهلول از آن طبیب

 

سوال نمود : شغل شما چه می باشد ؟

 

طبیب چون سابقه بهلول را شنیده و او را می شناخت که دیوانه است خواست او را مسخره نماید . به او

 

جواب داد : من طبیب هستم و مرده ها را زنده می نمایم . بهلول د رجواب گفت:

 

تو زنده ها را نکش، مرده زنده کردنت پیشکش.

 

از جواب بهلول هارون و اهل مجلس خنده بسیار نمودند و طبیب از رو رفت و بغداد را ترك نمود .

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها