داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

داستان خواندنی طوطی مدیر

مردی به یک مغازه فروش حیوانات رفت و درخواست یک طوطی کرد. صاحب فروشگاه به سه طوطی خوش چهره اشاره کرد و گفت:

طوطی سمت چپ ۵۰۰ دلار است».

 

مشتری: «چرا این طوطی اینقدر گران است؟»

 

صاحب فروشگاه: «این طوطی توانایی انجام تحقیقات علمی و فنی را دارد»

 

مشتری: «قیمت طوطی وسطی چقدر است؟‌»

 

صاحب فروشگاه: طوطی وسطی ۱۰۰۰ دلار است. برای اینکه این طوطی توانایی نوشتن مقاله ای که در هر مسابقه ای پیروز شود را دارد».

 

و سرانجام مشتری از طوطی سوم پرسید و صاحب فروشگاه گفت: «۴۰۰۰ دلار».

 

مشتری: «این طوطی چه کاری می تواند انجام دهد؟»

 

صاحب فروشگاه جواب داد: «صادقانه بگویم من چیز خاصی از این طوطی ندیدم ولی دو طوطی دیگر او را مدیر صدا می زنند».

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها