داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت حلال و طیب

پیر زالی با شوی می گفت شرم نداری که با دیگران زنا می کنی و حال آن که ترا در خانه چون من زنی حلال و طیب باشد شوی گفت حلال آری اما طیب نه

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها