داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت پسر تاجر و آسیاب مادرش(عبیدزاکانی)

پسرکی از حمص به بغداد شد و صنعت را پرسود یافت مادرش او را برای مرمت آسیا به حمص خواند پسر بدو نوشت که گردش سرین در عراق به از چر خش دستاس به حمص باشد

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها