داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت طنز و جالب علاج درد

شخصی نزد طبیبی رفت و گفت: دردی دارم آن را علاج کن.

طبیب پرسید: چه دردی داری؟

مریض گفت: چند روز است که موی ریش من درد می‌کند!

طبیب پرسید: امروز چه خورده ای؟

مریض گفت: نان سوخته و یخ!

طبیب گفت: برو بمیر که نه دردت به درد آدمیان می‌ماند و نه غذایت به غذای عالمیان!

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها