داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

داستان خواندنی و کوتاه تغییر دنیا

بر سر گور كشيشي در كليساي وست مينستر نوشته شده است

 

بودم مي خواستم دنيا را تغيير دهم . بزرگتر كه شدم متوجه شدم دنيا خيلي

 

بزرگ است من بايد انگلستان را تغ يير دهم . بعد ها دنيا را هم بزر گ ديدم

و تصميم گرفتم شهرم را تغيير دهم. در سالخوردگي تصميم گرفتم

 

خانواده ام را متحول كنم . اينك كه در آستانه مرگ هستم م ي فهمم كه اگر

 

«!!! روز اول خودم را تغيير داده بودم، شايد مي توانستم دنيا را هم تغيير دهم

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها