داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

داستان«شیرساز ها» کلیله و دمنه

در سال ها پیش چهار دوست بودند که سه نفر از آنها قدرت ماوراالطبیعه داشتند ولی دوست چهارمی هیچ قدرتی نداشت روزی از روز ها این چهار دوست وارد جنگل شدند و متوجه استخوان های حیوانی شدند دوست اولی گفت اینها استخوان های شیر هستند

 

دوست دومی گفت چطور است این شیر را زنده کنیم

 

سه دوست معجزه گر قبول کردند اما

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها