داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

داستان جالب «مذکر یا مونث بودن کامپیوتر»

استاد زبان فرانسه در مورد مذکر یا مونث بودن اسمها توضیح می داد که پرسید : کامپیوتر مذکر است یا مونث؟

همه دانشجویان دختر جنس رایانه را به دلایل زیر مرد اعلام کردند:

وقتی به آن عادت می کنیم گمان می کنیم بدون آن قادر به انجام کاری نیستم.

-با آن که داده های زیادی دارند اما نادانند.

-قرار است مشکلات را حل کنند اما در بیشتر اوقات معضل اصلی خودشانند.

-همین که پایبند یکی از آنها شدید متوجه میشوید که اگر صبر کرده بودید مورد بهتری از آن نصیبتان می شد.

و همه دانشجویان پسر به دلایل زیر جنس رایانه را زن اعلام کردند:

-به غیر از خالق آنها کسی از منطق درونی آنها سر در نمی آورد.

-کسی از زبان ارتباطی آنها سر در نمی آورد.

-کوچکترین اشتباهات را در حافظه دراز مدت خود ذخیره می کنند تا بعد ها تلافی کنند

-همین که پایبند یکی از آنها شدید باید تمام پول خود را صرف خرید لوازم جانبی آنها بکنید.

حالادوست عزیز نظر شما دراین مورد چیست؟

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها