داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

داستان طنز « به دنیا آوردن بچه های با تربیت»

در یک شهر به مردم داروی تجویز می کردن.برای زنهای که می خواهند .بچه هایشان با تربیت دنیا بیان. یک روز زنی رفت یک پاکت دارو خرید و همش را خورد تا اینکه حامله شود و بچه اش خوب وبا تربیت به دنیا بیاد. وقتی زن حامله شد دوسال.طول کشید .اما بچه ای به دنیا نیامد..رفت پیش دکتر معاینه کرد.دکتردیدکه : دو قلو هست . و در حال تعارف .اولی میگه شما بفرمایید .دومی میگه .من کی باشم .که جلو شما برم . دوباره یکیشون میگه اول شما بفرمایین .دیگری میگه نخیر اول شما بفرمایین......غ

فکر کنم زیادی با تربیت شدن .که دوسال در حال تعارف هستن:) 

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها