داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت کوتاه و طنز « شتر سواری ملا »

روزی ملا بر شتر سوار بود و به جایی میرفت شتر از طریق مقصود بیرون رفت و راه دیگری در پیش گرفت یکی از رفقای قدیمی به او رسید و پرسید به کجا میروی گفت: هر کجا که میل شتر باشد.

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها