داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت طنز « رخوت شراب» (عبیدزاکانی)

كسی را پدر در چاه افتاد و بمرد. او با جمعی شراب می‌خورد. یكی آنجا رفت، گفت: پدرت در چاه افتاده است. او را دل نمی‌داد كه ترك مجلس كند. گفت: باكی نیست مردان هرجا افتند. گفت: مرده است. گفت: والله شیر نر هم بمیرد. گفتند: بیا تا بركشیمش‌. گفت: ناكشیده پنجاه من باشد. گفتند: بیا تا برخاكش كنیم. گفت:احتیاج به من نیست. اگز زر طلاست من بر شما اعتماد كلی دارم. بروید و در خاكش كنید.

________________________

رخوت=بی حالی

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها