داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

داستان آموزنده و جذاب « معصومیت کودکانه »

یک انسان شناس به تعدادی از بچه های آفریقایی یک بازی را پیشنهاد کرد:

 

او سبدی از میوه را در نزدیکی یک درخت گذاشت و گفت هر کسی که زودتر به آن برسد آن میوه های خوشمزه را برنده می شود.

 

هنگامی که او فرمان دویدن را داد ، تمامی بچه ها دستان یکدیگر را گرفتند و با یکدیگر دویده و در کنار درخت، خوشحال نشستند.

هنگامی که انسان شناس از این رفتار آنها پرسید درحالیکه یک نفر می توانست به تنهایی همه میوه ها را برنده شود.

 

آنها گفتند: آبونتو(UBUNTU) ، چگونه یکی از ما میتونه خوشحال باشه در حالیکه دیگران ناراحت اند.

 

(آبونتو در فرهنگ ژوسا یعنی من هستم چون ما هستیم)

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها