داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

داستان کوتاه آموزنده « بستنی بدون شکلات و انعام خدمتکار »

در یک روز گرم تابستان کودکی 12 ساله وارد یک کافه شد گارسن را صدا زد از او قیمت بستنی باشکلات را پرسید گارسن گفت: 50 تومان کودك نگاهی به پول داخل جیبش کرد قیمت بستنی بدون شکلات را پرسید گارسن با حالتی همراه با عصبانیت به او گفت 35 تومان کودك یک بستنی بدون شکلات سفارش داد و بعد از خوردن بستنی کافه را ترك کرد وقتی گارسن براي تمیز کردن میز به سرمیز آن کودك رفت، بسیار ناراحت شد و به فکر فرو رفت. کودك روي میز 15 تومان براي گارسن انعام گذاشته بود.

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها