داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

داستان طنز و آموزنده «بهلول و مستخدم»

آورده اند که یکی از مستخدمین خلیفه هارون الرشید ماست خورده و مقداري از آن در ريشش ریخته بود . بهلول از او سوال نمود چه خورده اي ؟ مستخدم براي تمسخر گفت: کبوتر خورده ام . بهلول جواب داد قبل از آنکه بگویی من دانسته بودم و مستخدم پرسید از کجا میدانستی ؟

بهلول گفت: فضله اي بر ریشت نمودار است.

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها