داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت طنز «تلقين مغرضانه» عبیدزاکانی

میان رئیس و خطیب ده دشمنی بود. رئیس بمرد، چون به خاكش سپردند، خطیب را گفتند: تلقین او گوی. گفت: از بهر این كار دیگری را بخواهید كه او سخن من به غرض می شنود.

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها