داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت طنز «مادر زن» ملانصرالدین

ملا شنید که مادر زنش را آب برده است بر عکس جهت رودخانه ای که او در آنجا غرق شده بود شروع به را رفتن نمود!

 

با تعجب از او پرسیدند چرا خلاف جهت آب به دنبال مادر زنت می گردی؟... 

ملا گفت : چونکه همه کارهای او برعکس بود احتمال می دهم که جنازه اش را هم آب برعکس برده باشد. 

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها