داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

داستان جالب و قشنگ ملا نصرالدین (ارباب و نوکر)

از ملا پرسیدند ارباب مهمتر است یا زارع. ملا فکری کرد و دستی به ریش خود کشید و گفت: زارع. گفتند: برای این حرف خود دلیلی هم داری؟ گفت: بلی... چون اگر زارع نباشد تا کار کند ارباب از گرسنگی خواهد مرد.

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها