داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت شباهت پسر به پدر

مردی را گفتند پسرت را به تو شباهتی نباشد. گفت: اگر همسایگان باری ما را رها کنند فرزندانمان را به ما شباهتی خواهد افتادت.

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها