داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت جالب مرد نصرانی و مرد یهودی

یهودی از نصرانی پرسید: موسی برتر است یا عیسی؟ گفت: عیسی مردگان را زنده می کرد ولی موسی مردی را بدید و او را به ضربت مشتی بیفکند و آن مرد بمرد عیسی در گهواره سخن می گفت اما موسی در چهل سالگی می گفت خدایا گره از زبانم بگشای تا سخنم را دریابند

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها