داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکای آموزنده عاقبت کسب علم

معركه‌گیری با پسر خود ماجرا می‌كرد كه تو هیچ كاری نمی‌كنی و عمر در بطالت به سر می‌بری. چند با تو بگویم كه معلق زدن بیاموز،