داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت کوتاه «همه را بپوش» عبید زاکانی

سلطان محمود در زمستان سخت، به طلحك گفت كه با این جامه یك لا در این سرما چه می‌كنی كه من با این همه جامه می‌لرزم. گفت: