داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

حکایت کوتاه «دزد بی تقصیر»

استر طلحك بدزدیدند. یكی می‌گفت: گناه توست كه از پاس آن اهمال ورزیدی، دیگری گفت: گناه مهمتر آن است كه در طویله بازگذاشته است... گفت: پس در این صورت، دزد را گناه نباشد.

 

به همین می‌خندم: شخصی مهمانی را در زیر خانه خوابانیده نیمه شب...