داستانـَک | بزرگترین مرجع داستان های کوتاه و بلند

داستان عاشقانه و آموزنده « عشق جادوی ناتمام »

یك بار دختری حین صحبت با پسری كه عاشقش بود ،ازش پرسید:چرا دوستم داری؟واسه چی عاشقمی؟

پسر:دلیلشو نمیدونم ….اماواقعا”‌دوست دارم

دختر:تو هیچ دلیلی نمیتونی بگی پس چطور دوستم داری؟چطور میتونی بگی عاشقمی؟

پسر:من جدا”دلیلشو نمیدونم اما میتونم بهت ثابت كنم

دختر:ثابت كنی؟من میخوام دلیلتو بگی . دوست پسر یكی از دوستام میتونه علت عاشق بودنشو بگه اما تو میگی نمیدونی!!!!

داستان عاشقانه و آموزنده « درخشش سپید و خنک معشوق »

در سرزمین پروانه ها افسانه ای وجود دارد در مورد پروانه ای پیر. یک شب وقتی که پروانه پیر هنوز بسیار جوان بود، با دوستانش پرواز می کرد. ناگهان سرش را بلند کرد و نوری سپید و شگفت آور را دید که از میان شاخه های درختی آویزان است. در واقع، این ماه بود. ولی چون تمام پروانه ها سرگرم نور شمع و چراغ های خیابان بودند و همیشه به دور آنها می گشتند، قهرمان با دوستانش هرگز ماه را ندیده بود.

داستان زیبا و غمگین  « بی وفا»

داریه و تنبک می زد و با صدای بلند آواز می خواند، رهگذری نیم نگاهی به او انداخت و در دل هورا کشان گفت، آی مرد کاش من نیز جای تو بودم اینچنین شاد و بی غم ... مرد گفت: آواز دهل از دور شنیدن خوش است، اینچنین که تو فکر می کنی دل ما خوش و بی غم نیست. از او اصرار و از مرد انکار...

 

آخر سر مرد گفت بیا تا شرح داستان این داریه و تنک را برایت بگویم تا بدانی که این چنین نیست و مرد با صدای غمناکی آغاز کرد....